fbpx
VvOCM, de Vereniging van Oefentherapeuten, adviseert oefentherapeuten en patiënten wel om persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje te gebruiken tijdens de behandeling en waar mogelijk zorg op afstand te geven.

Oefentherapiepraktijken blijven open

Oefentherapie is een zorgberoep. Oefentherapiepraktijken blijven zorg bieden tijdens de lockdown. Online als het kan, in de praktijk als het moet. De oefentherapeut houdt zich daarbij aan de richtlijnen van het RIVM en de beroepsvereniging voor oefentherapeuten VvOCM.

Ook groeps-oefentherapie mag doorgang vinden. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • groepsbehandelingen zijn mogelijk, maar voor maximaal twee personen per groep (exclusief oefentherapeut)
  • met minimaal 10 m² per persoon
  • de afstand tussen patiënten is steeds 1,5 meter
  • er is altijd minimaal één oefentherapeut in de ruimte
  • meerdere groepen (van maximaal twee personen) in één ruimte zijn mogelijk als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

De oefentherapeut maakt altijd de afweging of een groepstraining daadwerkelijk meerwaarde heeft t.o.v. individuele begeleiding of begeleiding van een patiënt. De veiligheid van patiënt en zorgverlener zijn primair.

Vind je dit bericht leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest