fbpx

Privacyverklaring

Wanneer je op deze website actief bent of contact met de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (hierna: VvOCM) opneemt deel je soms persoonsgegevens met de VvOCM. De VvOCM gaat zorgvuldig met deze gegevens om en houdt zich aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. 

Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens de VvOCM van je verzameld en wat de VvOCM met deze gegevens doet.

Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en de VvOCM, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit. VvOCM, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar info@vvocm.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
De VvOCM verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
De VvOCM heeft niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. De VvOCM kan echter niet controleren of een bezoeker van onze websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via info@vvocm.nl en dan verwijderen wij deze informatie.

Wanneer verwerkt de VvOCM jouw persoonsgegevens?
1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.
De VvOCM helpt je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor de VvOCM hebt. Je kunt de VvOCM bellen, e-mailen, een formulier invullen of een brief sturen. Ook kan het zijn dat we je gegevens krijgen via een derden in verband met onze dienstverlening.

Om je verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van je op. Op die manier weten we wie je bent en kan de VvOCM ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad. Als je vragen voor de VvOCM hebt dan slaan we de volgende gegevens van je op:
– N.A.W. gegevens bedrijf
– E-mailadres
– Telefoonnummer
Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

2. Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.

Als je bij de VvOCM producten of diensten afneemt dan wil je goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. De VvOCM slaat de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:
– N.A.W. gegevens bedrijf
– E-mailadres
– Telefoonnummer
Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

3. Jouw aanmelding voor het lidmaatschap te registreren.
Als je je hebt aangemeld voor het lidmaatschap van de VvOCM, dan slaan wij de volgende gegevens op:
– N.A.W. gegevens bedrijf
– Geslacht – Adresgegevens privé
– E-mailadres
– Overige aangeleverde persoonsgegevens
Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

4. Om je te kunnen factureren & incasseren.
De door jou afgenomen of diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit toch niet doet dan start de VvOCM een incassotraject. In verband met facturatie & incasso slaan wij de volgende gegevens van je op:
– N.A.W. gegevens bedrijf
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bankrekeninnummer
Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.

5. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.
Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen wij je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om je in ons nieuwsbrief systeem te verwerken:
– Naam
– Emailadres
Wettelijke grondslag: toestemming.

6. Om contact met je op te nemen over evenementen en cursussen en om je vakbladen, mailingen en nieuwsbrieven te kunnen toesturen.
Als je hebt aangegeven dat je informatie over evenementen en cursus wilt ontvangen, en om vakbladen, mailingen en nieuwsbrieven te willen ontvangen, dan slaan wij de volgende gegevens op:
– N.A.W. gegevens bedrijf
– E-mailadres
Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Cookies en vergelijkbare technieken die we gebruiken
De VvOCM gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon.De VvOCM gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld. Daarnaast gebruikt de VvOCM analytische cookies om het gedrag van onze bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan deze website te kunnen verbeteren. Last but not least maakt de VvOCM soms ook gebruik van tracking cookies zodat wij je op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en social media bedrijven.

Als de VvOCM je toestemming nodig heeft om cookies te mogen plaatsen dan vragen we je dit tijdens je eerste bezoek aan deze website. De VvOCM verwijst je daarbij ook naar onze cookie verklaring. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Foto- en video opnamen
Tijdens de evenementen die door VvOCM georganiseerd worden, zullen er foto’s- en video opnamen gemaakt worden. Deze foto’s en video’s zullen ter promotie gebruikt worden op deze website en de social media kanalen van de VvOCM. Als je akkoord gaat met deze privacyverklaring ga je er ook mee akkoord dat wij de gemaakte foto’s en video’s gebruiken voor de hiervoor genoemde doelen. Indien je niet akkoord bent ontvangen we graag jouw bezwaar per e-mail. Je hebt uiteraard het recht om te allen tijde jouw toestemming hiervoor in te trekken.

Doorgifte aan partners
De VvOCM werkt voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:
– Onze nieuwsbrieven versturen
– Onze post versturen
– Onze betalingen & incasso’s afhandelen
– Onze webhosting verzorgen
– Onze website met aanmeldformulieren beheren

Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. De VvOCM werkt alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie, Liechteinstein, Noorwegen en IJsland). Jouw gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben.

Met deze partners hebben wij passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken en van deze partijen is geëist dat zij EU-VS Privacy Shield’ gecertificeerd zijn.

De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorgen wij ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden
In principe delen of verkopen wij gegevens niet met personen of organisaties buiten VvOCM, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat de VvOCM verplicht wordt om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens
VvOCM heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Alle partijen die jouw gegevens voor de VvOCM verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard
Voor verschillende gegevensstromen hanteert de VvOCM verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om de VvOCM te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

Persoonsgegevens:
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijderen wij 1 jaar na ons laaste contact.

E-mail:
Afgehandelde e-mailberichten worden direct verwijderd. E-mail ouder dan 1 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:
Je kunt je op ieder gewenst moment zelf uit ons nieuwsbrief systeem verwijderen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VvOCM. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@vvocm.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt de VvOCM je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. VvOCM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houdt de VvOCM zich aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je een datalek ontdekken dan vraagt de VvOCM je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met de VvOCM te delen door een e-mail te sturen naar info@vvocm.nl. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die VvOCM verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. VvOCM accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door VvOCM om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen het bedrijf. Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief waar we je op de hoogte houd van eventuele wijzigingen. In ieder geval raadt de VvOCM je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid.

Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van VvOCM ga je akkoord met deze wijzigingen.

Heb je verder nog vragen of opmerkingen?
Dan kun je contact opnemen met de VvOCM via de e-mail, info@vvocm.nl of per post:

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
T.a.v.: Secretariaat
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

VvOCM is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30197151.

Privacyverklaring

Vind een oefentherapeut bij jou in de buurt

In de praktijk en online te volgen

De oefentherapeut behandelt bij voorkeur in de praktijk, maar kan ook aan huis behandelen. Ook biedt de oefentherapeut zorg op afstand, bijvoorbeeld online via beeldbellen.

Bewezen effectief

Oefentherapie is een erkende en beproefde paramedische behandelwijze. Het is wetenschappelijk aangetoond dat oefentherapie effectief is bij een groot aantal aandoeningen en dat het je kwaliteit van leven kan verbeteren.

Deze website is een uitgave van VvOCM, de beroepsvereniging van oefentherapeuten in Nederland.