Stimuleer de ontwikkeling van je kind met kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de algemene oefentherapie en is gericht op het stimuleren en verbeteren van de (ontwikkeling van) de motoriek van kinderen. De kinderoefentherapeut heeft een specialisatietraject gevolgd en is aangesloten bij het Platform Kinderoefentherapie. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren.

De kinderoefentherapeut is begripvol, kundig en tactisch in de omgang met je kind. Zijn of haar kennis en kunde is toegespitst op kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar). Daarnaast kan de kinderoefentherapeut een specifieke bij- en nascholing gevolgd hebben voor de behandeling van jonge kinderen (0 t/m 3 jaar).

Welke klachten behandelt de kinderoefentherapeut?

De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van motorische ontwikkelingsproblematiek zoals bijvoorbeeld:

Op basis van de hulpvraag en de diagnose stelt de kinderoefentherapeut behandeldoelen en een behandelplan op – zoveel mogelijk samen met jou en je kind. De kinderoefentherapeut bespreekt het behandelverslag met jullie samen zodat je kind en jij begrijpen op welke manier er aan de hulpvraag gewerkt wordt. Je krijgt speladviezen waarmee je thuis samen met je kind kunt oefenen.

Het hoofddoel van de behandeling is het verbeteren van de motorische vaardigheden waar je kind moeite mee heeft. De kinderoefentherapeut stimuleert en motiveert je kind met spel, aanmoediging en bevestiging. Kinderoefentherapie is gericht op uitbreiding van de vaardigheden en competenties. Je kind krijgt meer zelfvertrouwen en plezier in bewegen en kan mee kan doen met leeftijdsgenootjes.

Gedurende de behandelperiode evalueert de kinderoefentherapeut het motorisch functioneren van je kind regelmatig.

Met wie werkt de kinderoefentherapeut samen?

De kinderoefentherapeut is altijd onderdeel van een zorgketen rondom het kind. Ten eerste werkt de therapeut nauw samen met de ouder(s) of verzorger(s). Ouders of verzorgers helpen het kind met thuis oefenen en bieden zo ondersteuning tijdens de behandeling. De leerkracht, en in veel gevallen school in het algemeen, kan ook een rol spelen in de behandeling. Als het nodig is kan de kinderoefentherapeut, na goedkeuring van jou, contact opnemen met de (gym)leerkracht van het kind. De kinderoefentherapeut wisselt dan adviezen en informatie uit met de leerkracht en/of de school. Zo werken de volwassenen rondom het kind mee om de geleerde vaardigheden eenvoudig in het dagelijks leven toe te passen.

De kinderoefentherapeut werkt ook in de preventieve zorg: hij of zij verzorgt voorlichtingsactiviteiten aan scholen, consultatiebureaus, voorschoolse opvang en ouders; bevordert de deskundigheid van andere zorgprofessionals.

Meer informatie over kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapeuten hebben een specialisatietraject op hbo-masterniveau gevolgd en zijn aangesloten bij het Platform Kinderoefentherapie. Dit platform is onderdeel van de beroepsvereniging voor oefentherapeuten VvOCM en bewaakt kwaliteitscriteria voor de aangesloten oefentherapeuten. Kinderoefentherapeuten volgen bijscholing en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Aanvullende informatie over de specialisatie Kinderoefentherapie voor ouders, verwijzers en scholen vind je op de site van het Platform Kinderoefentherapie.

Stimuleer de ontwikkeling van je kind met kinderoefentherapie

Zoek een oefentherapeut bij jou in de buurt

In de praktijk en online te volgen

De oefentherapeut behandelt bij voorkeur in de praktijk, maar kan ook aan huis behandelen. Ook biedt de oefentherapeut zorg op afstand, bijvoorbeeld online via beeldbellen.

Bewezen effectief

Oefentherapie is een erkende en beproefde paramedische behandelwijze. Het is wetenschappelijk aangetoond dat oefentherapie effectief is bij een groot aantal aandoeningen en dat het je kwaliteit van leven kan verbeteren.

Deze website is een uitgave van VvOCM, de beroepsvereniging van oefentherapeuten in Nederland.