Verlicht complexe klachten met psychosomatische oefentherapie

Psychosomatische oefentherapie is een specialisatie binnen de algemene oefentherapie, in de richting van het psychosociale domein. De psychosomatisch oefentherapeut onderzoekt, behandelt en begeleidt cliënten met (complexe) lichamelijke klachten. Daarbij gaat het vooral om klachten die veroorzaakt of in stand gehouden worden door biologische, psychische en/of sociale factoren.

Welke klachten behandelt de psychosomatisch oefentherapeut?

De psychosomatisch oefentherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van:

Op basis van de hulpvraag en de diagnose stelt de psychosomatisch oefentherapeut behandeldoelen en een behandelplan op, in samenspraak met de cliënt. Belangrijk is dat therapeut én cliënt komen tot een gedeelde visie op de klachten, het achterliggende probleem en op de te volgen strategie. Hierbij ligt de focus op verbetering van het fysiek en mentaal functioneren en de ervaren levenskwaliteit. De therapeut richt zich op het verminderen van de klachten en het bevorderen van zelfregulatie en zelfredzaamheid.

Tijdens het zorgproces hanteert de psychosomatisch oefentherapeut een aantal meetinstrumenten om de voortgang te meten. De resultaten uit de verschillende metingen ondersteunen de cliënt in diens proces van bewustwording. Ze geven de cliënt inzicht in het eigen handelen, en daarmee ook meer grip op zijn of haar welzijn. Bij het afronden van het zorgproces besteedt de therapeut aandacht aan het voorkómen van terugval en mogelijkheden voor nazorg.

Met wie werkt de psychosomatisch oefentherapeut samen?

Om de cliënt optimale zorg te bieden, werkt de psychosomatisch oefentherapeut nauw samen met alle betrokkenen. Allereerst met de cliënt en (indien nodig) diens partner, begeleider of verzorger(s). Daarnaast met andere professionals binnen en buiten het zorgdomein, de verwijzend arts of specialist, psycholoog, bedrijfsarts, praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH), de POH-GGZ of andere ggz-hulpverleners.


Psychosomatische oefentherapeuten hebben een twee- of driejarig specialisatietraject op hbo-masterniveau gevolgd en zijn aangesloten bij het Platform Psychosomatische Oefentherapie. Dit platform is onderdeel van de beroepsvereniging voor oefentherapeuten VvOCM en bewaakt de kwaliteitscriteria voor de aangesloten oefentherapeuten. Psychosomatische oefentherapeuten volgen regelmatig bijscholing en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Verlicht complexe klachten met psychosomatische oefentherapie

Zoek een oefentherapeut bij jou in de buurt

In de praktijk en online te volgen

De oefentherapeut behandelt bij voorkeur in de praktijk, maar kan ook aan huis behandelen. Ook biedt de oefentherapeut zorg op afstand, bijvoorbeeld online via beeldbellen.

Bewezen effectief

Oefentherapie is een erkende en beproefde paramedische behandelwijze. Het is wetenschappelijk aangetoond dat oefentherapie effectief is bij een groot aantal aandoeningen en dat het je kwaliteit van leven kan verbeteren.

Deze website is een uitgave van VvOCM, de beroepsvereniging van oefentherapeuten in Nederland.