Krijg bekkenklachten onder controle met bekkenoefentherapie

Bekkenoefentherapie is een specialisatie binnen de algemene oefentherapie. De bekkenoefentherapeut is deskundig op het gebied van problemen in het bekkengebied. Hij of zij behandelt mannen, vrouwen en kinderen met bekken- en/of bekkenbodemklachten, en mensen die een hoog risico lopen dergelijke klachten te ontwikkelen.

Welke klachten behandelt de bekkenoefentherapeut?

Bekkenklachten kunnen afkomstig zijn vanuit de zenuwen, gewrichten, spieren of banden in het bekkengebied. Problemen met het bekken of de bekkenbodem zijn echter niet altijd voelbaar op die plekken. Je kunt bijvoorbeeld pijn in je onderrug of heup hebben, terwijl een zwakke bekkenbodem het echte probleem is. Door oefeningen te doen die je helpen om de spanning van je bekkenbodemspieren te beheersen, kan de pijn in je onderrug of heupen afnemen of verdwijnen. De bekkenoefentherapeut maakt hiervoor een oefenprogramma op maat, en biedt je persoonlijke begeleiding.

De bekkenoefentherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van:

De bekkenoefentherapeut onderzoekt óf en waar het mis gaat tijdens het bewegen gedurende dagelijkse activiteiten. Daarbij kijkt hij of zij verder dan fysieke factoren zoals je ademhaling, spierspanning, pijnsignalen, bewegingsvrijheid en motorische controle. Ook de situaties waarin je problemen ervaart, je persoonlijke omstandigheden en omgevingsfactoren worden meegenomen in de behandeling. Naast gerichte oefeningen geeft de bekkenoefentherapeut je inzicht in de aandoening en de manier waarop je het beste met je klachten om kunt gaan.

Met wie werkt de bekkenoefentherapeut samen?

Om optimale zorg te bieden werkt de bekkenoefentherapeut nauw samen met alle betrokkenen. Allereerst met jou als cliënt en (indien van toepassing) je verzorger/begeleider, je verwijzer en andere professionals binnen en buiten het zorgdomein. Afhankelijk van je klacht en de situatie werkt de oefentherapeut ook samen met een collega (bekken)oefentherapeut, bekkenfysiotherapeut, verloskundige, kraamzorg, huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH), diëtist, gynaecoloog, seksuoloog, uroloog, proctoloog, psycholoog of neuroloog.

Hoe bewaakt de bekkenoefentherapeut de kwaliteit van de zorg?

De bekkenoefentherapeut heeft een tweejarig specialisatietraject op hbo-masterniveau gevolgd en is aangesloten bij het Platform Bekkenoefentherapie. Dit platform is onderdeel van de beroepsvereniging voor oefentherapeuten VvOCM en bewaakt de kwaliteitscriteria voor de aangesloten oefentherapeuten. De bekkenoefentherapeut volgt regelmatig bijscholing en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Deskundig op het gebied van problemen in het bekkengebied

Zoek een oefentherapeut bij jou in de buurt

In de praktijk en online te volgen

De oefentherapeut behandelt bij voorkeur in de praktijk, maar kan ook aan huis behandelen. Ook biedt de oefentherapeut zorg op afstand, bijvoorbeeld online via beeldbellen.

Bewezen effectief

Oefentherapie is een erkende en beproefde paramedische behandelwijze. Het is wetenschappelijk aangetoond dat oefentherapie effectief is bij een groot aantal aandoeningen en dat het je kwaliteit van leven kan verbeteren.

Deze website is een uitgave van VvOCM, de beroepsvereniging van oefentherapeuten in Nederland.