Verdrijf slaapproblemen met slaapoefentherapie

Slaapoefentherapie is een aparte tak van de algemene oefentherapie. De slaapoefentherapeut is expert op het gebied van een goede slaaphygiëne. Hij of zij benadert elk slaapprobleem vanuit een 24-uursvisie: gebeurtenissen en emoties op de dag werken door in de nacht, een slechte nachtrust beïnvloedt het welzijn en functioneren overdag.

Van een slaapstoornis heb je dus niet alleen ’s nachts last maar ook overdag. Het is een 24-uurs probleem. De slaapoefentherapeut helpt je om inzicht te verkrijgen in de oorzaak, de aard en de ernst van het slaapprobleem, zodat je er grip op krijgt en verbeteringen aan kunt brengen. Door ontspanningsoefeningen te doen, kan de slapeloosheid afnemen of verdwijnen. De slaapoefentherapeut maakt hiervoor een oefenprogramma op maat, en biedt je persoonlijke begeleiding.

Welke klachten behandelt de slaapoefentherapeut?

De slaapoefentherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van onder meer:

De slaapoefentherapeut onderzoekt óf en waar het mis gaat overdag of ’s nachts. Daarbij kijkt hij of zij ook naar fysieke factoren zoals je ademhaling en spierspanning. Daarnaast worden de situaties waarin je problemen ervaart, je persoonlijke omstandigheden en omgevingsfactoren meegenomen in de behandeling.

Met wie werkt de slaapoefentherapeut samen?

Om optimale zorg te bieden werkt de slaapoefentherapeut nauw samen met alle betrokkenen. Allereerst met jou als cliënt en (indien van toepassing) je partner, je verwijzer en andere professionals binnen en buiten het zorgdomein. Afhankelijk van je klacht en de situatie werkt de oefentherapeut ook samen met een collega (slaap)oefentherapeut, huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH), diëtist, psycholoog of KNO-arts.

Hoe bewaakt de slaapoefentherapeut de kwaliteit van de zorg?

Slaapoefentherapeuten hebben na hun hbo-opleiding algemene oefentherapie een cursus Slaapoefentherapie op hbo+ niveau gevolgd en is aangesloten bij het Netwerk Slaapoefentherapie of het Netwerk Slaapslim. De slaapoefentherapeut volgt regelmatig bijscholing en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Meer weten over slaapoefentherapie?

Aanvullende informatie over slaapoefentherapie vind je op de sites van het Netwerk Slaapoefentherapie en het Netwerk Slaapslim.

Verdrijf slaapproblemen met slaapoefentherapie

Zoek een oefentherapeut bij jou in de buurt

In de praktijk en online te volgen

De oefentherapeut behandelt bij voorkeur in de praktijk, maar kan ook aan huis behandelen. Ook biedt de oefentherapeut zorg op afstand, bijvoorbeeld online via beeldbellen.

Bewezen effectief

Oefentherapie is een erkende en beproefde paramedische behandelwijze. Het is wetenschappelijk aangetoond dat oefentherapie effectief is bij een groot aantal aandoeningen en dat het je kwaliteit van leven kan verbeteren.

Deze website is een uitgave van VvOCM, de beroepsvereniging van oefentherapeuten in Nederland.