fbpx

Hoe gaat de oefentherapeut om met dataverzameling?

Dataverzameling LDO

Steeds meer oefentherapeuten verzamelen behandelgegevens (data) in de Landelijke Database Oefentherapie (LDO). Deze anonieme gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Zo werkt de oefentherapeut aan het verbeteren van zijn/haar zorg. Jouw oefentherapeut gebruikt het LDO om de verzamelde gegevens te bekijken en ervan te leren. Wil je weten om welke gegevens het gaat en wat precies er gebeurt met deze gegevens?

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid

Je oefentherapeut heeft je via zijn/haar website of een praktijkfolder geïnformeerd over wat je kunt doen als je ontevreden bent over de behandeling. Eerst bespreek je jouw klacht met je oefentherapeut. Mogelijk beseft je oefentherapeut niet dat je ontevreden bent. Misschien is er sprake van een misverstand.

De oefentherapeut biedt kwaliteit van zorg

Beroepsorganisatie en kwaliteit

De titel ‘oefentherapeut’ is wettelijk beschermd en wordt behaald na een bachelor­opleiding oefentherapie op EQF-niveau 6. Oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de Wet BIG. De oefentherapeut biedt kwalitatief hoogwaardige zorg.

Behandeling

Wat houdt de behandeling bij de oefen­therapeut in?

Tijdens de intake brengt de oefentherapeut je persoonlijke situatie, dagelijkse activiteiten en je bewegingsmogelijkheden uitgebreid in kaart. Het behandeltraject sluit zoveel mogelijk aan op jouw hulpvraag, waar mogelijk en gewenst in overleg met je (huis)arts of andere betrokken zorgverleners.