fbpx

Hoe gaat de oefentherapeut om met dataverzameling?

Jouw oefentherapeut heeft je gevraagd om hem of haar toestemming te geven om enkele gegevens over jou en de behandeling op te nemen in de Landelijke Database Oefentherapeuten (LDO). De LDO is een initiatief van VvOCM, de beroepsvereniging van oefentherapeuten. Op deze pagina leggen we uit welke informatie we verzamelen en wat er precies gebeurt met deze anonieme gegevens.

Wat is de LDO?

In de LDO worden behandelgegevens (data) verzameld. Deze gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Zo werkt de oefentherapeut aan het verbeteren van zijn/haar zorg. Jouw oefentherapeut gebruikt het LDO om de verzamelde gegevens te bekijken en ervan te leren.

Hoe werkt de verzameling van data?

Jouw oefentherapeut werkt met elektronische patiëntendossiers. In jouw patiëntendossier staat bijvoorbeeld informatie over jouw klacht(en), de behandelingen en wat de resultaten van de behandelingen zijn. Naast jij als patiënt heeft jouw oefentherapeut toegang tot dit dossier. Wanneer jij – via jouw oefentherapeut – toestemming geeft voor dataverzameling in de LDO wordt een deel van de gegevens uit jouw elektronische patiëntendossier via een beveiligde verbinding naar de LDO gestuurd. Dit gebeurt ongeveer een keer per maand.

Welke gegevens worden in de LDO opgenomen?

Het gaat om gegevens over jouw oefentherapeutische behandeling en een beperkt aantal gegevens over jou als patiënt: 

 • Geslacht; 
 • Geboortedatum; 
 • Postcode; 
 • PatiëntID; 
 • Identificatienummer van de zorgverzekeraar waarbij je bent verzekerd, en; 
 • Behandelgegevens (o.a. de klacht waarvoor je onder behandeling bent, het soort behandeling, de tijdsduur van de behandeling en de resultaten). 

 

Goed om te weten: jouw naam en contactgegevens gaan niet naar de LDO. Verder worden bovengenoemde gegevens versleuteld* zodat niet meer te zien is wie je bent. Zo beschermen we jouw privacy.

 

* Gegevens die kunnen leiden tot identificatie van de patiënt (patiëntID, de combinatie van de geboortedatum, geslacht en postcode) worden via een Trusted Third Party, ZorgTTP versleuteld naar een onomkeerbaar pseudoniem. Daarna wordt de postcode verwijderd en de geboortedatum ingekort tot alleen geboortejaar.

Wat gebeurt er met de in de LDO verzamelde gegevens?

Op basis van de gegevens die jouw oefentherapeut aan de LDO levert, ontvangt hij of zij een terugkoppeling via het LDO dashboard. Deze tool maakt vergelijking met de resultaten van andere oefentherapeuten mogelijk. Zo wordt jouw oefentherapeut gestimuleerd om, waar nodig, zijn of haar handelen aan te passen om de kwaliteit van zijn of haar zorg te verbeteren. De verzamelde gegevens worden ook gebruikt om wetenschappelijk onderzoek te doen naar oefentherapeutische zorg. Dan kun je denken aan het verbeteren van behandelmethoden. Ook worden gegevens uit de LDO gebruikt in beleidsrapporten en wetenschappelijke publicaties.  
 
Goed om te weten: de gegevens in het LDO en in eventuele publicaties zijn nooit naar jou als patiënt terug te herleiden. Na een bewaartermijn van 15 jaar worden jouw gegevens vernietigd. 

Hoe worden de gegevens in LDO beveiligd?

Jouw oefentherapeut vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk. Als beroepsvereniging van de oefentherapeut verwerkt VvOCM de betreffende gegevens geheel in overeenstemming met de hiervoor geldende wet– en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/ 679).

Wat als je je toestemming wilt intrekken?

Als je toestemming geeft voor het verstrekken van jouw gegevens aan de LDO dan registreert jouw oefentherapeut dit in jouw patiëntendossier. Het is altijd mogelijk om jouw toestemming in te trekken. Op jouw verzoek zorgt de oefentherapeut ervoor dat jouw gegevens niet meer aan de LDO worden geleverd. 
 
Verder heb je recht op:  

 • Het inzien van jouw gegevens;  
 • Een verzoek tot verwijdering of correctie van jouw persoonsgegevens/ het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;  
 • Bewijs dat jouw persoonsgegevens zijn verwijderd of gecorrigeerd n.a.v. een verzoek; 
 • Een verzoek tot rectificatie en aanvulling van jouw persoonsgegevens;  
 • Een verzoek tot het overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;  
 • Een verzoek tot het laten verwerken van minder persoonsgegevens;  
 • Een verzoek tot een menselijke interventie van geautomatiseerde besluitvorming en profilering; 
 • Het recht op duidelijke informatie over wat de LDO met jouw persoonsgegevens doet. 

Meer weten?

Met vragen kun je terecht bij jouw oefentherapeut of de beleidsmedewerker Scholing en Dataverzameling van VvOCM. 

Dataverzameling LDO

Vind een oefentherapeut bij jou in de buurt

In de praktijk en online te volgen

De oefentherapeut behandelt bij voorkeur in de praktijk, maar kan ook aan huis behandelen. Ook biedt de oefentherapeut zorg op afstand, bijvoorbeeld online via beeldbellen.

Bewezen effectief

Oefentherapie is een erkende en beproefde paramedische behandelwijze. Het is wetenschappelijk aangetoond dat oefentherapie effectief is bij een groot aantal aandoeningen en dat het je kwaliteit van leven kan verbeteren.

Deze website is een uitgave van VvOCM, de beroepsvereniging van oefentherapeuten in Nederland.