fbpx

Beroepsorganisatie en kwaliteit

De titel ‘oefentherapeut’ is wettelijk beschermd en wordt behaald na een bachelor­opleiding oefentherapie op EQF-niveau 6. Oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de Wet BIG. De oefentherapeut biedt kwalitatief hoogwaardige zorg volgens een kwaliteitssysteem dat is ontwikkeld door de beroepsvereniging.

VvOCM

De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) is de beroeps­vereniging van oefentherapeuten. VvOCM bepaalt de kwaliteitscriteria waar haar leden aan moeten voldoen. Deze staan beschreven in het beroepsprofiel en de beroepscode oefentherapeut, richtlijnen en kwaliteitsstandaarden.

Bewezen effectief

Voor een groot aantal aandoeningen is de effectiviteit van oefentherapie wetenschappelijk onderbouwd. Oefentherapie heeft bewezen potentie om de kwaliteit van leven te verbeteren. Door de inzet van oefentherapie kunnen andere vormen van zorg mogelijk voorkomen of vervangen worden.

Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Dit kwaliteitsregister bewaakt de deskundigheids­bevorderende activiteiten van alle aangesloten paramedici, inclusief de oefentherapeut. Alle leden van VvOCM staan opgenomen in dit register.

Klachten- en geschillenregeling

Oefentherapeuten bieden in het kader van de Wkkgz een klachten- en geschillen­regeling voor patiënten. Alle leden van VvOCM zijn aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici.

Beroepscode Oefentherapeut

In de beroepscode staan beroepsnormen, beroepswaarden en gedragsregels van oefentherapeuten betreffende de uitoefening van het beroep en de relatie met de patiënt, zoals de geheimhoudingsplicht, inzage van het zorgplan en zorgdossier. De beroepscode voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van de (gezondheids)zorg en de privacywetgeving AVG.

Evaluatie van zorg

Het meten van zorg vormt een essentieel onderdeel van het handelen van de oefentherapeut om de voortgang van zorg te evalueren. Om het effect te meten wordt gebruik gemaakt van zowel subjectieve
als objectieve methoden.

Beroepsorganisatie en kwaliteit

Vind een oefentherapeut bij jou in de buurt

In de praktijk en online te volgen

De oefentherapeut behandelt bij voorkeur in de praktijk, maar kan ook aan huis behandelen. Ook biedt de oefentherapeut zorg op afstand, bijvoorbeeld online via beeldbellen.

Bewezen effectief

Oefentherapie is een erkende en beproefde paramedische behandelwijze. Het is wetenschappelijk aangetoond dat oefentherapie effectief is bij een groot aantal aandoeningen en dat het je kwaliteit van leven kan verbeteren.

Deze website is een uitgave van VvOCM, de beroepsvereniging van oefentherapeuten in Nederland.