fbpx
VvOCM, de Vereniging van Oefentherapeuten, adviseert oefentherapeuten en patiënten wel om persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje te gebruiken tijdens de behandeling en waar mogelijk zorg op afstand te geven.

Akkoord bereikt over paramedische zorg

Goed nieuws: er is afgelopen dinsdag een onderhandelaarsakkoord bereikt tussen minister Bruins van VWS en de fysio-, ergo-, oefen- en huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten, patiënten en zorgverzekeraars. Namens PPN-partjien waren Theo van der Bom (EN) en Viola Zegers (VvOCM) bij dit overleg aanwezig. Voor de uitvoering van de afspraken in het akkoord stelt VWS in totaal €15 miljoen beschikbaar voor de periode 2019-2022.

Minister Bruins: “De paramedische zorgsector is een belangrijke sector binnen de Nederlandse zorg. Dit past ook helemaal bij zorg op de juiste plek, door de juiste behandelaar te kiezen voor iedere individuele patiënt. Als het nodig is kies je voor het ziekenhuis, maar de andere keer kan je ook geholpen zijn met de fysiotherapeut of logopedist”.

Er worden onder andere afspraken gemaakt om de administratieve lasten terug te dringen, kwaliteit verder te verbeteren, organisatiegraad te versterken, patiënt en zorgverlener dienen samen te gaan beslissen over de passende behandeling en er wordt ingezet op innovatieve zorg.

De VvOCM is hier blij mee en kijkt uit naar de ondertekening van het akkoord. VvOCM en PPN willen graag aan de slag met de uitvoering van de afspraken, onder andere met het kostprijsonderzoek en de uitvoering van de kennisagenda’s/ meerjarigonderzoeksprogramma paramedische zorg.

Vind je dit bericht leuk?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest