Verbeter de motoriek
van je kind met kinderoefentherapie

Van nature bewegen de meeste kinderen veel en graag. Ze grijpen, kruipen, klimmen, rennen en stoeien. Dat is gezond en nuttig. Hierdoor ontwikkelen ze namelijk spelenderwijs hun zintuigen, spieren en motoriek. Zo leren ze onbewust vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.

Komt jouw kind niet goed mee met leeftijdsgenootjes? Heeft het moeite met gym, spel, kleuren of schrijven? Dan komt dat wellicht door een vertraagde motorische ontwikkeling. Mogelijk functioneren de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat van je kind nog niet naar behoren. Kinderoefentherapie biedt dan uitkomst.

Wat is kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie stimuleert en verbetert de motorische ontwikkeling van kinderen. Het is een specialisatie binnen de oefentherapie. De kinderoefentherapeut sluit aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. In de behandeling staan spel en plezier in bewegen altijd op de voorgrond.

Wat is kinderoefentherapie?

De kinderoefentherapeut kan je kind helpen bij klachten als:

Hoe helpt de oefentherapeut jouw kind?

De kinderoefentherapeut begeleidt je kind in het aanleren of verbeteren van motorische activiteiten die passen bij de leeftijd. Dit gebeurt op een speelse manier waardoor je kind het leuk vindt om te bewegen. Als ouder(s) krijg je ook adviezen mee voor thuis.


In een kennismakingsgesprek (intake) vraagt de kinderoefentherapeut hoe je kind zich ontwikkelt en met welke activiteiten je kind moeite heeft. Op basis van de hulpvraag en een onderzoek naar het motorisch functioneren stelt de therapeut een behandeldoel en behandelplan op waarbij jij als ouder betrokken wordt.


Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut met je kind de onderdelen uit het behandelplan. Een deel van die spelactiviteiten kun je thuis met je kind herhalen. Gedurende de behandelperiode wordt het motorische functioneren van je kind regelmatig met jou geëvalueerd.

Meer informatie over kinderoefentherapie

In het menu onder Zorg op maat vind je meer informatie over de specialisatie kinderoefentherapie. Aanvullende informatie voor scholen, verwijzers en ouders is te vinden op de site van het Platform Kinderoefentherapie.

Verbeter de motoriek van je kind met kinderoefentherapie

Zoek een oefentherapeut bij jou in de buurt

In de praktijk en online te volgen

De oefentherapeut behandelt bij voorkeur in de praktijk, maar kan ook aan huis behandelen. Ook biedt de oefentherapeut zorg op afstand, bijvoorbeeld online via beeldbellen.

Bewezen effectief

Oefentherapie is een erkende en beproefde paramedische behandelwijze. Het is wetenschappelijk aangetoond dat oefentherapie effectief is bij een groot aantal aandoeningen en dat het je kwaliteit van leven kan verbeteren.

Deze website is een uitgave van VvOCM, de beroepsvereniging van oefentherapeuten in Nederland.